OK

 

 

 

STREETZ billaddare, 2x USB-port, 12-18V till 5V 4,4A USB, svart/orange5 streetzUSB-CAR115STREETZ547340004693727False1. EU-Försäkran USB-CAR115.pdf