OK

 

Robots

In this category you will find our selection of robots. Whether if it's a kit that you mount yourself or if it comes pre-assembled we have it all. A lot of the robots we have are also intended for a younger audience seeking to learn not just how to build a robot but to program and control said robot.

 

 

 

Makeblock Inventor Electronic Kit, 12 sensors and actuatorsFalsehttps://www.deltaco.no/produkter/robots/InventorMakeblock Inventor Electronic Kit, 12 sensors and actuators21.04.2016 07:37:0722.02.2020 22:00:0031.12.1899 23:00:00False <BODY><SPAN lang=EN> <P>Makeblock - Inventor Electronic Kit, komplett Modular Electronic Kit for Prototype Build, Arduino Kompatibel, Bluetooth</P> <P>Makeblock Inventor Electronic Kit er en modulær plattform for rask prototypebygging. Pakken inneholder 12 sensorer og motorer, alle med fargekodede kontakter for å gjøre kabelføring så enkelt som mulig. For mer kontroll uten koding, bruk Bluetooth-modulen (dual mode 2.0 og 4.0) og last ned Makeblocks-appen.</P> <P>Alle moduler leveres med Arduino Library for rask programmering. I tillegg til Arduino programmering støtter dette settet også grafiske programmeringsspråk som MIT Scrtach og Ardublock, disse språkene er perfekte for å lære barn å interagere mellom mykt og hardt.</P> <P>Nyttige linker:</P> <P>Bruksanvisning: </SPAN><A href="http://learn.makeblock.cc/inventor-electronic-kit/"><SPAN lang=EN>http://learn.makeblock.cc/inventor-electronic-kit/</SPAN></A><SPAN lang=EN><BR>Bluetooth kontroll-app: </SPAN><A href="http://app.makeblock.cc/"><SPAN lang=EN>http://app.makeblock.cc/</SPAN></A><SPAN lang=EN><BR>Scratch for Robot: </SPAN><A href="http://learn.makeblock.cc/learning-scratch"><SPAN lang=EN>http://learn.makeblock.cc/learning-scratch</SPAN></A><SPAN lang=EN><BR>Arduino programmering: </SPAN><A href="http://learn.makeblock.cc/learning-Arduino/"><SPAN lang=EN>http://learn.makeblock.cc/learning-Arduino/</SPAN></A><SPAN lang=EN><BR>Arduino bibliotek: </SPAN><A href="https://github.com/Makeblock-official/Makeblock-Library"><SPAN lang=EN>https://github.com/Makeblock-official/Makeblock-Library</SPAN></A></P><SPAN lang=EN> <P>Komponenter:<BR><FONT face="Times New Roman">•</FONT> 1x9g Micro Servo<BR><FONT face="Times New Roman">•</FONT> 1xME Orion<BR><FONT face="Times New Roman">•</FONT> 1xME Utralyd-sensor<BR><FONT face="Times New Roman">•</FONT> 1xME light- and Grayscale sensor<BR><FONT face="Times New Roman">•</FONT> 1xME PIR-sensor<BR><FONT face="Times New Roman">•</FONT> 1xME Lyd-sensor<BR><FONT face="Times New Roman">•</FONT> 1xME Temperatur-sensor<BR><FONT face="Times New Roman">•</FONT> 1xME 7-segment display<BR><FONT face="Times New Roman">•</FONT> 1xME Joystick<BR><FONT face="Times New Roman">•</FONT> 1xME Potensiometer<BR><FONT face="Times New Roman">•</FONT> 1xME RJ25 Adapter<BR><FONT face="Times New Roman">•</FONT> 1xME Bluetooth-modul<BR><FONT face="Times New Roman">•</FONT> 1xME RGB LED<BR><FONT face="Times New Roman">•</FONT> 1xME 130DC motor<BR><FONT face="Times New Roman">•</FONT> 4x6PNoneFalse6928819500020
Parrot AR.Drone 2.0 Elite Edition SandFalsehttps://www.deltaco.no/produkter/robots/DEL3000673Parrot AR.Drone 2.0 Elite Edition Sand03.04.2019 07:27:4831.12.1899 23:00:0031.12.1899 23:00:00FalseParrot AR.Drone 2.0 Elite Edition - Quadcopter - USB, Wi-Fi - sand<br>NoneFalse
Parrot Minidrones Jet Jumping Race DronesFalsehttps://www.deltaco.no/produkter/robots/DEL3000674Parrot Minidrones Jet Jumping Race Drones03.04.2019 07:33:1131.12.1899 23:00:0031.12.1899 23:00:00False <BODY>Parrot MiniDrones Jumping Race Drone - Jett - Wi-Fi</BODY>NoneFalse
Makeblock Neuron Inventor Kit, 7 modules, Aurduino, MIT ScratchFalsehttps://www.deltaco.no/produkter/robots/P1030001Makeblock Neuron Inventor Kit, 7 modules, Aurduino, MIT Scratch01.11.2017 06:44:0602.03.2020 06:58:4231.12.1899 23:00:00False <BODY><P>Makeblock Neuron Inventor Kit, 7 modules, Aurduino, MIT Scratch</P> <P>Makeblock Neuron is an electronic building block platform for STEM education. It contains more than 7 kinds of blocks with different functions, so creators can build a variety of innovative gadgets. Through intuitive flow-based programming, creators can take full advantage of blocks to turn unlimited ideas into reality.</P> <P>Flow-based Programming enables the use of advanced features like IoT and Microsoft Cognitive Services simply by connecting and clicking.</P> <P>Blocks can be snapped together for quick assembly, and with super-durable design, product life is 10 times longer than the other products. Apart from light sensor, knob and other common blocks, there is a range of unique blocks like cold cathode, MP3, 2.4G, camera block to build more creative gadgets. Creators can start building a variety of innovative gadgets by following examples in the guidebooks – the continuous updates database is just waiting to be explored.</P> <P>• Plug & Play Neuron gadgets can be software independent.<BR>• Neuron gadgets can be controlled and/or programmed using mBlock & Neuron App.<BR>• Neuron protocol and library are open-source materials. Everyone is encouraged to be a developer and share their ideas with the others.<BR>• The easy-to-use Flow-Based Programming in Neuron App software enables advanced features, like IoT and Microsoft Cognitive Services, with just a few touch.<BR>• All blocks can be compatible with the mechanical parts of Makeblock and LEGO bricks via Neuron board.<BR>• With Makeblock Creative Cloud, you and your family/friends can easily control your home Neuron gadgets via Internet.</P> <P>Beståndsdelar:<BR>• 1x Power Module<BR>• 1 x Power  <BR>• 1 x Funny Touch  <BR>• 1 x USB Cable (20cm)<BR>• 1 x Bluetooth  <BR>• 1 x GND Wire  <BR>• 9 x Neuron Board<BR>• 1 x Buzzer  <BR>• 1 x Funny Switch  <BR>• 36 x Friction Pin Connectors<BR>• 1 x Dual Servo Driver  <BR>• 1 x LED Panel  <BR>• 20 x Rubber Bands<BR>• 1 x Servo  <BR>• 1 x Gyro Sensor  </P></BODY>NoneFalse6928819506152
Makeblock Plate 135°Falsehttps://www.deltaco.no/produkter/robots/61410Makeblock Plate 135°11.11.2011 09:11:1131.12.1899 23:00:0031.12.1899 23:00:00False <BODY>Makeblock Plate 135°, blue</BODY>NoneFalse6928819505346
Makeblock mBot v 1.1 - Blue (2.4G Version)Falsehttps://www.deltaco.no/produkter/robots/90058Makeblock mBot v 1.1 - Blue (2.4G Version)03.08.2016 07:23:4331.12.1899 23:00:0031.12.1899 23:00:00False <BODY><P>Makeblock mBot - Blue v 1.1, pedagogisk robotsett , 2.4GHz, aluminium, blå </P> <P>mBot v 1.1 pedagogisk robotsett kommer med en IR-fjernkontroll som en gave. Standardprogrammet til mBot har blitt optimert for fjernkontrollen. Brukeren kan teste hvorvidt mBot er operativ via ett tastetrykk. <BR><BR>mBot er en alt-i-en løsning for å kunne ta del i en "hands-on"-opplevelse av programmering, elektronikk og robotteknikk. Du jobber med mBlock som er inspirert av Scratch 2.0, dette gjøres ved å koble deg opp til en data eller en annen smart-ehet, via Bluetooth eller 2.4GHz. Denne lettbygde roboten gir deg muligheten til å tilegne deg mer kunnskap om vitenskap, teknologi, ingeniørkunnskap og matematikk. <BR><BR>Sammenlignet med den tidligere versjonen, mBot v 1.1 kommer med en casing som er spesielt designet for å beskytte hovedkortet. Samtidig, er det behandlet for å beskytte barnets øyne fra LED-lampens belysning. Multi-retningshjulet fra den tidligere versjonen er byttet ut med et annet hjul i nylon som presterer bedre og har mindre lyd. <BR><BR>Settet inneholder 38 ulike deler som kan settes sammen på 10 minutter og er fargekodet RJ25 for enkel kabling, for å sikre at mer av tiden kan brukes til programmering og kreativitet. </P> <P>Dra-og-slipp grafisk programmerings programvare. mBlock er utviklet basert på Scratch 2.0 som gjør det kjapt og enkelt å lære programmering, kontrollere robotten og realisere de ulike funksjonene fra roboten. For mer informasjon se makeblock.com </P> <P>Mål (sammensatt BxDxH): 170x130x90mm<BR>Vekt: 1kg </P> <P> </P> <P> </P> <P> </P> <P> </P> <P> </P> <P> </P> <P> </P> <P> </P> <P> </P> <P> </P> <P> </P> <P> </P> <P> </P> <P> </P> <P> </P> <P> </P> <P> </P> <P> </P> <P> </P> <P> </P> <P>Dimensions (Assembled WxDxH): 170x130x90mm<BR>Weight: 1kg</P></BODY>NoneFalse6928819504516
Makeblock mBot v 1.1 - Pink (2.4G Version)Falsehttps://www.deltaco.no/produkter/robots/90109Makeblock mBot v 1.1 - Pink (2.4G Version)15.12.2016 08:24:1031.12.1899 23:00:0009.04.2020 10:39:16False <BODY><P>Makeblock mBot - Pink v 1.1, 2.4GHz, educational robot kit, aluminium, pink</P> <P>mBot v 1.1 educational robot kit come with 1 pc IR remote control as a gift. The default program of mBot has been optimized regarding this change. Users can check whether mBot is functioning using the onboard button.</P> <P>mBot is an all-in-one solution to enjoy the hands-on experience of programming, electronics, and robotics. Working with mBlock inspired by Scratch 2.0, connecting with computers or smart devices via Bluetooth or 2.4G (by different version), this easy-to-assemble mBot provides infinite possibilities for you to learn STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).</P> <P>Compared to the previous verison, mBot v 1.1 comes with a casing specially designed for protecting main control board. Meanwhile, the casing is atomized to safeguard children's eyes from the glare of the onboard LED. The ball omni-directional wheel of previous version is replaced by a mini nylon caster wheel that performs better when moving to any direction and dramatically reduces the little clack sound caused by a steel ball.</P> <P>Contains 38 assembly parts that can be assembled in 10 minutes and color-labeled RJ25 ports for convenient wiring, making sure more time can be spent on programming and creativity.</P> <P>Drag-and-drop graphical programming software mBlock developed based on Scratch 2.0 provides a quick way to learn programming, control the robot, and realize multiple functions from the robot. Know more <STRONG><U><A href="http://www.makeblock.com/" target=_blank>here</A></U></STRONG>.</P> <P>Dimensions(Assembled WxDxH): 170x130x90mm<BR>Weight: 1kg</P></BODY>NoneFalse6928819505513