OK

Salgsvilkår


Kunder

NorDeltaco AS er en grossist av datatilbehør som markedsfører produktene sine gjennom forhandlere for videresalg til sluttkunder. Man kan søke om å bli kunde/forhandler hos NorDeltaco AS ved å fylle ut søknadskjema på sidene våre.

Priser

Alle priser er i NOK eksklusive mva. og frakt. For dagsaktuelle priser, se alltid vår nettside: www.deltaco.no.
 

Garanti

NorDeltaco gir garanti på det ordinære produktsortimentet der dette er aktuelt i henhold til norsk lov. Garantitiden regnes fra fakturadato.

Bestillinger

For raskest mulig ordrebehandling, legg bestilling via XML, eller via vår web-shop: logg da inn på Din side. Vi tar evt. imot manuell bestilling på e-post (ordrer@deltaco.no) – oppgi våre artikkelnumre for raskest mulig behandling.

Leveringsbetingelser

NorDeltaco benytter Bring til alle leveringer i Norge. Kundespesifikke speditørønsker kan diskuteres.            
Fraktavgiften er for tiden: NOK 85,- per postpakke mellom 0–30 kg hvis pakken ikke regnes som gods av stor størrelse. Pall-frakt koster fra NOK 1000,- avhengig av leveringsadressens postnummer. NorDeltaco AS forbeholder seg retten til å etter-fakturere ekstra frakt når kunden har blitt fakturert for postpakke(r) og forsendelse i etterkant viste seg å bli på flere postpakker eller ble sendt på pall.            
Feilleveranser/ved mottakelse av varer: kunden forplikter å sjekke vareleveringen innen 5 arbeidsdager for feil/mangler på vare eller om det mangler innhold i forsendelsen (plukkfeil).

Betaling

For kredittgodkjente kunder skjer betaling mot utsendt faktura. Fakturaen leveres avgiftsfritt i pdf-format per e-post. Ønsker du en papirfaktura tilsendt, tilkommer det et faktureringsgebyr på NOK 35,-.

For kunder som ikke har en kredittgrense hos oss gjelder forskuddsbetaling (bankoverførsel til vår konto). Det tilkommer da en avgift på NOK 45,- per ordre. Forskuddsbetalingen skal skje til vårt kontonummer innen ett døgn, ellers makuleres ordren. 

NorDeltaco tar forbehold om eventuelle trykkfeil på nettsiden vår og i andre publikasjoner som er utgitt av oss.

Restordre

Om verdien av en restordre er under NOK 50,- forbeholder NorDeltaco seg retten til å slette denne restordren, og en e-post med info om dette sendes fra oss. På grunn av instabiliteten i databransjen, forbeholder vi oss retten til ikke å sette produkter til restordre der tilgangen og prisnivået varierer kraftig.

Retur av defekt produkt

Alle produkter som returneres skal påføres et RMA-nummer som dere søker om her: http://www.deltaco.no/rma. Returnummeret er gyldig i inntil 30 dager etter utstedelse. Gods som ankommer NorDeltaco umerket, uten gyldig RMA-nummer eller som ikke samsvarer med RMA-nummer, returneres til avsender uten behandling. Returfrakt belastes avsender. 
Hvis dere sender inn et produkt til NorDeltaco for undersøkelse og denne ikke viser feilene dere har oppgitt, belastes dere et feilsøkingsgebyr på NOK 350,- samt returfrakt. NorDeltaco forbeholder seg retten til å avgjøre hvorvidt et returnert produkt skal repareres, erstattes med identisk produkt, tilsvarende produkt eller krediteres hvis garantiproduktet er gått ut av sortimentet. 
For å unngå transportskader, skal det benyttes original emballasje eller fraktemballasje som er godkjent av transportøren. Transportskader som skyldes mangelfull emballering, omfattes ikke av NorDeltacos garantiforpliktelser. Utstedelse av RMA-nummer innebærer ikke at NorDeltaco har godkjent et produkt for eventuelle tiltak. 
For returer som er behandlet og deretter ikke hentet av kunden, og som dermed går i retur til NorDeltaco, forbeholder vi oss retten til å ta ut et ekspedisjonsgebyr på NOK 250,- for å dekke våre kostnader.                                     

Retur av feilbestilt produkt

Varer som er feilbestilt av dere som kunde og som har en verdi på over NOK 300,- tar vi tilbake, men vi debiterer dere en feilbestillingsavgift på 10% av verdien eller minst NOK 300,-. 
Produkter som returneres for kreditering skal være i komplett, feilfri original emballasje og med alt av tilbehør. Hvis ikke så er tilfelle, blir varen sendt tilbake til avsenderen. Returfrakt belastes avsender.
 
Retur skal skje innen 30 dager fra fakturadato. Ellers kan ikke kreditering utføres.
 
Feilbestillinger/feilleveringer skal reklameres innen fem virkedager fra fakturadato.
 

Godkjente returer merkes tydelig med RMA-nummer og sendes til:
NorDeltaco/SweDeltaco
c/o Logistikksenteret
0060 Oslo

Spesialbestilte produkter

Bestillingsvarer kan ikke returneres til oss, annet enn for garantihåndtering. Erstatning av defekte produkter skjer etter at det defekte produktet er sendt til NorDeltaco og den angitte feilbeskrivelsen er blitt bekreftet. Retur av defekte produkter til oss skjer på deres bekostning. Erstattede/reparerte varer sendes tilbake til dere på vår bekostning.
Forhåndserstatning skjer kun ved DOA (Dead On Arrival, død ved ankomst). DOA skal meldes innen fem virkedager fra leveringsdato.

 

Krediteringer

Krediteringer av returnerte varer skjer i henhold til varens dagspris. 
Bruk av returnummer innebærer at ovennevnte vilkår aksepteres. 

Kontakt:

E-post: rma@deltaco.no 
Tel: +47 22 830 906
Kontonummer: 8601.43.14131